Působnost výkonu sociálně-právní ochrany dětí

19.10.2017 22:32

Naše organizace má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí pro Moravskoslezský kraj a Jihomoravský kraj.