Vítejte na stránkách našeho spolku

Jsme organizace, která má pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Uvědomujeme si, že v náhradních rodinách lidé prožívají rozličné životní situace, od jednoduchých, běžných, přes složitější, těžší a náročnější, až po situace velmi náročné a obtížně zvládnutelné.

Každá životní situace znamená větší či menší míru potřeby pomoci druhého člověka k jejímu zvládnutí, vyrovnání se s ní nebo k jejímu překonání (vždy záleží na druhu a závažnosti situace). V tom se člověk ani jeho potřeba mít svou opěrnou síť nemění.

Proto náhradním rodinám pomáháme v jejich celospolečensky významné cestě, kde se zaměřujeme na všechny členy náhradní rodiny. Těmto poskytujeme ucelený program, který je orientován na podporu a rozvoj dítěte, na pomoc a vzdělávání dospělých a na rodinu jako vztahovou a sociální síť. Jednoduše řečeno jde o poskytování emocionální, informační nebo materiální pomoci. Je samozřejmé, že pracujeme i s původní rodinou.

Usilujeme o to, aby naše opora přispěla k dobrým vztahům s lidmi, se kterými se dítě bezprostředně setkává ve své rodině, ve škole a v kruhu kamarádů – vrstevníků.

Vaše děti chceme doprovázet od příchodu do nové rodiny až do jejich dospělosti.

Provozovna:

Generála Svobody 280/24

736 01 Havířov - Šumbark