Pro pečovatele

V této části uvádíme informace, které se vztahují k vzdělávání náhradních rodičů a jednotlivým aktivitám pro děti.

Vzdělávání osob pečujících

Osoby pečující a osoby v evidenci mají povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.

Přednášky a kurzy, které pořádáme nabízíme i ostatním organizacím.

V nadpisu je umístěn odkaz na profil organizace.

Ostatní odborné činnosti naší organizace

Snažíme se pomáhat všem náhradním rodičům v tom, aby jejich svěřené dítě aktivně a smysluplně trávilo volný čas. Zároveň respektujeme individualitu dětí a podporujeme jejich tvůrčí iniciativu či sportovní nadání.

Zajímá-li Vás, co Vaše přijaté dítě může ve volných chvílích dělat? Chcete, aby se děti naučily víc, než ve škole a bylo o ně postaráno? Pročtěte si nabídku volnočasových aktivit – zájmových a sportovních kroužků.