Náhradním rodinám nabízíme

 • Vlastním jménem právnické osoby uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
 • Letní pobytové tábory pro děti
 • Vzdělávání pro osoby pečující
 • Odborné rodinné poradenství
 • Asistovaná setkání s rodičem či jinou osobou
 • Profesionální hlídání dětí
 • Komunitní vzdělávání v rodinách
 • Individuální přístup k dětem s neurovývojovými poruchami (ADHD)
 • Kariérové poradenství dětem a náhradním rodičům (výběr vhodné školy, nebo učiliště a seznámení se s tímto zařízením)
 • Programy primární prevence (závislosti, násilí, sebepoškozování, zneužívání, prekriminální a kriminální chování atd.)
 • Program integrace dítěte do školského prostředí
 • Zastupování u soudních řízení a podávání návrhů příslušným obecným soudům
 • Rodinnou facilitaci
 • Mediaci
 • Doučování