Co ještě nabízíme

V průběhu roku se budou střídat různé sportovní a zájmové činnosti, které budeme zařazovat vyváženě tak, aby se děti těšily na každou z nich. Jednotlivé části programu se přizpůsobí ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům a prázdninám. Výjimkou také nejsou půldenní či celodenní výlety do přírody, zájmových center, divadel či podobné události.

Pro naše děti pořádáme letní pobytové tábory.

O těchto aktivitách a výletech budou náhradní rodiče informováni osobně v dostatečném předstihu před jejich konáním.